PHƯƠNG PHÁP BIẾN VẤN ĐỀ THÀNH CƠ HỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN MẠNH TINH THẦN, TÂM LINH

Dành cho những người theo đuổi con đường phát triển bên trong, phát triển Tâm linh
Khi một vấn đề xảy ra, hãy dùng vấn đề đó cho 4 việc:

1. Sử dụng vấn đề để tăng sức mạnh của các thiện nghiệp: Vd: khi dịch bệnh xảy ra phát khẩu trang miễn phí, chia sẻ các phương pháp hiệu quả phòng bệnh, chia sẻ các tin tức chính thống, lan truyền thông điệp tích cực, truyền cảm hứng để giúp mọi người chiến thắng sự sợ hãi...

2. Sử dụng vấn đề để thanh tẩy các hạt xấu đã gieo: Hiểu rằng mọi vấn đề xảy ra là nghiệp xấu của mình đã được trổ quả. Biết ơn vấn đề đó đã xảy ra để mình được xóa bớt nghiệp.

3. Biết ơn những người, những hoàn cảnh, sự kiện...đã tạo nên vấn đề đó, đã gây hại cho mình vì nhờ họ, nhờ những điều đó đã truyền cảm hứng cho mình thực hành quyết liệt hơn trên con đường tâm linh.

Vd: nhờ dịch bệnh hiểu cuộc sống vô thường, tiền bạc địa vị không cứu nổi thân mạng khi nghiệp đến. Cho nên mau thực hành chuyển nghiệp. Và tận dụng thời gian quý giá ngắn ngủi của kiếp con người để kịp đạt được thành tựu giác ngộ, giải thoát.

4. Là món quà cúng dường cho những vị THẦY bảo vệ chánh Pháp. Và cầu xin các vị THẦY hoàn thành công việc của mình thành công.

Hiểu rằng mọi vấn đề xảy ra đều là các bài học giáo dục của các vị THẦY, của vũ trụ.

>> Xem thêm: MỘT CƠ HỘI LỚN MÀ CHỈ SỐ ÍT NGƯỜI NẮM BẮT ĐƯỢC

Chuyên gia tâm lý Bùi Thu Hiền