VƯỢT BÃO ĐẾN VỚI “GIA ĐÌNH NHỎ, HẠNH PHÚC TO”

VƯỢT BÃO ĐẾN VỚI “GIA ĐÌNH NHỎ, HẠNH PHÚC TO”

Mặc dù đã biết trước thông tin bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền đúng ngày tổ chức khóa học “Gia Đình Nhỏ - Hạnh Phúc To” nhưng giá trị, ý nghĩa của khóa học giúp các học viên dám vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên để đến với các trải nghiệm thử thách của Tài Năng Việt.

Bài viết được yêu thích